درمان شوپنهاور

  گل پاسخ داد: ابله!! گمان میکنی شکوفا شدن من،برای
 دیده شدن است؟

من برای خود می شکفم و نه برای سایر افراد، شکوفایی مرا خوشحال میکند.

منشا شادی من، در وجود و شکوفایی خودم است. 

- درمان شوپنهاور اروین بالوم                     

Maybe one day we'll find the place where our dreams and reality collide
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان